FEDERATU ZAITEZ - FEDERATE
     

Datorren Abenduaren 31an bukatzen da 2015erako Federazioaren Lizentzia eta Mendiko Aseguruaren estaldura. Abenduaren 2an hasiko gara 2016rako lizentzia eskaerak tramitatzen. Edozertarako Goierri Kirol Elkartearen egoitzan gaituzu, asteartetan, arratsaldeko 7 etatik 8,30ak arte, edo, 637 03 33 30 (Jabi), 619 33 73 52 (Txema).

2015ean Goierrin federatutakoek jasoko duzue zuen datu pertsonalak, 2015ean zenituzten estaldurak eta 2016rako lizentzi berriaren diru kopurua azaltzen duen orria, bere baieztapen edo aldaketarako.

Lizentziaren ordainketa banku helbideratzearen bidez egingo da.

Goierri Kirol Elkartean inprimakiak egongo dira interesatu guztien eskura.

2016ko Urtarrilaren 1ean federatua egon nahi badezue agiri hau behar bezala bete eta elkartera eraman behar duzue, goierrimendia@gmail.com  helbidera bidali, edo eta Web orri honetan eskura dagoen datu-orriaren bidez egin 2015-12-21a baino lehen.

Eginkizun hau 2016 urtarrilaren bukaera arte beteko da eta mendi federatu lizentzia Goierri KEan tramitatu nahi duenak aipatutako data aurretik egin beharko du.

 

El próximo día 31 de Diciembre finaliza la cobertura de la Licencia Federativa y el Seguro de Montaña para el año 2015. A partir del 2 de diciembre comenzaremos a tramitar las solicitudes de las licencias para 2016. Para cualquier consulta estaremos en Goierri Kirol Elkartea  los martes de 19h a 20,30h, o en los teléfonos 637 03 33 30 (Jabi) y 619 33 73 52 (Txemai).

Los/as federados/as con Goierri durante 2015 recibirán un documento en el que se detallan los datos personales y las coberturas que tenían para 2015, así como el importe de la nueva licencia para el año 2016, para su ratificación o modificación.

El abono de la licencia se realizará por domiciliación bancaria.

Para todos los interesados habrá impresos a su disposición en la sede de Goierri Kirol Elkartea.

Si queréis estar federados a partir del   1 de Enero de 2016 entregar esta documentación una vez rellenada en la Sociedad, o enviar por correo electrónico a goierrimendia@gmail.com  o también mediante el formulario disponible en esta página web antes del 21-12-2015.

Esta tarea se realizará hasta finales de enero de 2016 y toda persona que desee tramitar la licencia federativa de montaña en Goierri KE deberá hacerlo antes de la fecha indicada.

Datu-orria / Formulario
 
Tarifak

NORBERAREN DATUAK BABESTEARI BURUZKO LEGE OHARRA

Norberaren Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoaren arabera, formulario honetan erregistraturiko datuak federatu lizentziarekin loturiko zerbitzuak emateko soilik dira eta Gipuzkoako Mendizale Federazioaren jabetzakoa den Datuak Babesteko Agentzian inskribatuta dagoen fitxategi batean gordeko dira. Era berean, jakinarazten dizugu zure datuak Euskal Mendi Federazioari utzi ahal izango diogula. Datuen titulartasuna dutenek datuetan sartzeko, aldaketak egiteko, zuzentzeko eta baliogabetzeko eskubidea izango dute beren eskaera Gipuzkoako Mendizale Federaziora (Anoeta pasealekua 5, behea, 20014 Donostia) bideratuta. Eskaera horretan jaso beharko dira interesatuaren izen-deiturak, jakinarazpenak jasotzeko helbidea, eta NAN edo pasaportearen kopia. Ordezkoren bat bidaliz gero, horren fede ematen duen agiri aurkeztu beharko da. Ezarritako helburua betetzeko nahitaezko dira eskatutako datuak. Zure datuak horrela erabiltzea nahi duzula adierazi ezean, erabilpen hori onartu egiten duzula ulertuko da. 

 

AVISO LEGAL SOBRE LA PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 1571999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos registrados mediante formulario o soporte informático sirven exclusivamente a la finalidad de prestar los servicios relacionados con la licencia federativa y que serán conservados en un fichero informático propiedad de la Federación Guipuzcoana de Montaña que se haya inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Así mismo, le comunicamos que sus datos serán cedidos a la Federación Vasca de Montaña. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, exclusión, oposición y cancelación, dirigiendo su solicitud a la Federación Guipuzcoana de Montaña, sita en el Pº de Anoeta, 5-bajo, 20014 Donostia. En dicha solicitud deberá constar el nombre y apellidos del interesado, su domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del DNI o pasaporte. En caso de representación, deberá acreditarse la misma mediante documento fehaciente. Los datos solicitados son considerados obligatorios con respecto a la finalidad especificada. La omisión de oponerse a este tratamiento de sus datos implicará un consentimiento tácito al mismo, así como a la cesión de los mismos a las mencionadas entidades.